Fysioterapi

Fysioterapi er en integrert del av den etablerte skolemedisinen og bygger på vitenskapelig metode og tradisjonelle naturvitenskapelige fagområder som anatomi, fysiologi, nevrologi og fysikk. Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon

Hva gjør fysioterapeuten?

En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. Med hovedkunnskap innen anatomi, fysiologi, bevegelses- og sykdomslære, er fysioterapeuten spesialisert på å undersøke og behandle akutte og kroniske plager i muskel- og skjelettapparatet.

Ved langvarig eller akutte smerter og plager er tilrettelagt trening og råd om bruk av kroppen avgjørende for at behandlingen skal gi varige resultater. Fysioterapeuten gir en viktig trygghet for at treningen bli riktig gjennomført. Det er sjelden at passiv behandling alene gir langvarig effekt, og det har nå liten dokumentert effekt.

Målet for den fysikalske behandlingen er å legge til rette for positive endringsprosesser, og hos Moveo har vi stor vekt på en aktiv tilnærming til behandlingen. Vi ønsker at pasienten selv skal være sitt eget ansvar bevisst i forhold til helse, da dette sikrer endring som gir langvarige resultater.

Hva behandler vi?

Generelle plager i muskel- og skjelettappratet som betennelser, rygg, nakkesmerter, skulderplager o.l.

Kreftsykdom - fysioterapi og trening er ofte gunstig for pasienter som er under kreftbehandling eller etter endt behandling for opptrening

KOLS og Hjertesykdom

Idrettskader

Rehabilitering etter operasjoner eller langvarig sykdom

Artrose

Våre fysioterapeuter

Thomas Nilsen

Fysioterapeut, Osteopat og Kognitiv Terapeut

  • Curtin - Bachelor of Science Physiotherapy 2005
  • Norsk Osteopati Høgskole 2009
  • Kognitiv Terapi - Metakognitiv Terapi 2015-2019.

Interesseområde: Kronisk sammensatt smerteproblematikk , Bekken, Angst og depresjon

Veronica Karlsen

Fysioterapeut og Kostholdsveileder

  • Curtin - Bachelor of Science Physiotherapy 2005
  • Tunsberg medisinske høgskole 2011.
  • Sertifisert Kostholdsveileder 2011

Interesseområde: Kvinnehelse, Rehabilitering og opptrening, Skulder

Alexander Hernes Stefansson

Fysioterapeut og Osteopat

alexander@moveoklinikken.no

Tobias Trones

Fysioterapeut

Tromsø Arktiske Universitet 2019

Bestill time i dag

Vi hjelper deg gjenoppbygge den beste versjonen av deg selv

TOP