Osteopati

Profesjonalitet og sikkerhet

Osteopater i Norge må gjennom en studieperiode på 5 år. I Norge foregår denne utdannelsen ved Norsk Helsehøyskole Campus Kristiania(CK) på deltid for Leger og Fysioterapeuter, da de allerede har den grunnleggende kunnskapen som basalfagene, Anatomi, Fysiologi osv. I 2007 startet heltidsutdannelsen ved CK, hvor elevene studerer fulltid i 5 år før de kan kalle seg Osteopat.

Norsk Osteopati Forbund jobber kontinuerlig for en Norsk Autorisasjon for Osteopati, og har nå inne en søknad om autoriasjon. I flere andre europeiske land har Osteopati vært godkjent og anerkjent i mange år. I England er Osteopati autorisert og tittelen er beskyttet. Kongehuset i England er Osteopatiens høye beskytter i Storbritannia.


Åpningstider
Mandag - Torsdag0800 - 1600
Fredag0800 - 1500

© Moveo 2012 | Design: Whitefox AS

BESTILLE
TIME

Tlf: 90704857
E-post: post@moveoklinikken.no