Utdanning

Manuellterapeuter har enten:

a) Eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter ved norsk universitet eller tilsvarende utdanning, eller
b) Har godkjenning for bruk av manuellterapitakst A8 og har bestått eksamen i differensialdiagnostikk, laboratorieanalyser og utdanning i radiologi tilsvarende norsk masterutdanning.
I begge tilfeller har manuellterapeuten i tillegg særskilt opplæring i trygdefaglige emner.

Det tar sju år å bli utdannet som manuellterapeut.

Opptakskrav til utdanningen: 

• 4 år utdanning i fysioterapi (3 år på høgskole+1 år turnustjeneste).
• 1 års praksis
• Forskningsmetode (tilsvarende 9 studiepoeng).

Åpningstider
Mandag - Torsdag0800 - 1600
Fredag0800 - 1500

© Moveo 2012 | Design: Whitefox AS

BESTILLE
TIME

Tlf: 90704857
E-post: post@moveoklinikken.no