Hva gjør en manuellterapeut?

Manuellterapeuter undersøker og vurderer bevegelsesapparatets (for eksempel forskjellige ledds) nevromuskulære og biomekaniske funksjon med tanke på bevegelighet, stabilitet og smerte.

Ved behov henviser manuellterapeuter pasientene videre til bildeutredning eller til annen spesialist. Etter undersøkelsen vil manuellterapeuten kunne gi informasjon om diagnose, årsak til smerter og funksjonssvikt og prognose. Manuellterapeuter benytter vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder for å lindre smerter, gjenopprette normal funksjon eller forsinke en progredierende funksjonssvikt. Eksempler på slike metoder er leddmobilisering og manipulasjon, manuell bløtvevsbehandling, muskeltøyninger og nervemobilisering. Manuellterapeuter kan i tillegg til de manuelle behandlingsmetodene gi målrettet behandling som tar sikte på å rehabilitere pasientenes reduserte funksjonsevne i form av blant annet trening av nevromuskulær kontroll. Manuellterapeuten vil kunne veilede og styre rehabiliteringen etter skader og undervise i mestringsstrategier/kognitiv terapi ved kroniske smerter og sykdom. Manuellterapeuten foretar sin vurdering med en grunnleggende forståelse for at feilfunksjoner i muskelskjelettsystemet også kan skyldes psykologiske og sosiale forhold.

Gjennom behandlingsperioden vil du som pasient få informasjon om og hjelp til å trene opp og forbedre en redusert funksjonsevne i tillegg til å forebygge tilbakefall. Du vil også få veiledning om hvordan du skal forholde deg til dine plager.

Åpningstider
Mandag - Torsdag0800 - 1600
Fredag0800 - 1500

© Moveo 2012 | Design: Whitefox AS

BESTILLE
TIME

Tlf: 90704857
E-post: post@moveoklinikken.no