Fysioterapi

Fysioterapeut er en beskyttet yrkestittel. Godkjenning som fysioterapeut er betinget av å ha gjennomført en godkjent utdannelse i fysioterapi. I Norge er utdannelsen tre år på høyskole og ett år som turnuskandidat. I utlandet er utdannelsen gjerne fire år ved høyskole/universitet med praksis inkludert. Fysioterapeuter er offentlig godkjent helsepersonell og er underlagt helseloven, noe som også omfatter taushetsplikt.

Hva gjør fysioterapeuten?

Fysioterapeuten er spesialisert på undersøkelse, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager, samt plager i nervesystemet.

Med hovedkunnskap innen anatomi, fysiologi, bevegelses- og sykdomslære, har fysioterapeuten et bredt grunnlag for å kunne diagnostisere og behandle mange ulike plager i muskel- og skjelettapparatet. I tillegg har han en viktig rolle i å hjelpe ved opptrening etter operasjoner eller andre skader hvor kroppen trenger riktig veiledning i forhold til trening. I det siste har mange fysioterapeuter benyttet sin gode og dyptgående kunnskap om anatomi og fysiologi til å tilby personlig trening til kunder som ønsker å komme i gang med trening, men pågrunn av problemer i muskel- og skjelettapparatet ikke har turt og komme i gang selv. Fysioterapeuten gir en viktig trygghet for at treningen bli riktig gjennomført.

Ved langvarig eller akutte smerter og plager, kan tilrettelagt trening og råd om bruk av kroppen være avgjørende.

Målet for den fysikalske behandlingen er å legge til rette for positive endringsprosesser, og hos Moveo har vi stor vekt på en aktiv tilnærming til behandlingen. Vi ønsker at pasienten selv skal være sitt eget ansvar bevisst i forhold til helse, noe som betyr at vi bygger på prinsippet at vi alle selv må ta et bevisst ansvar på veien mot å bli bedre eller bli frisk. Men vi skal hjelpe deg på veien. Hos enkelte betyr det å opprettholde eller bedre en funksjon eller generell helse, hos andre kan det dreie seg om å bli kvitt eller lindre en smertetilstand.

 «Trening er et viktig redskap for de fleste, på veien mot en smertefri og bedre hverdag»

Åpningstider
Mandag - Torsdag0800 - 1600
Fredag0800 - 1500

© Moveo 2012 | Design: Whitefox AS

BESTILLE
TIME

Tlf: 90704857
E-post: post@moveoklinikken.no